Spårstatus MTB

Banorna är nu blöta och kan vara hala. Läs mer på: http://sportcentralenhogbo.se/sparstatus-hogbo-mtb-arena https://www.facebook.com/hogbomtb/

  

SOMMARBANOR       STATUS  
 

Alla banor är öppna 

Startplats STADION


Startplats ÅLHUS


Startplats HIMLA


Startplats KOLIS

 

 
VINTERBANOR       STATUS   
 

      Stängda!