Teambuilding

Samarbete - Tillit - Utmaning - Ledarskap - Problemlösning. Teambuildingövningar ger en mix av flera viktiga områden, när ni tillsammans som grupp ska lösa övningar på ett konstruktivt sätt.

Vi skräddarsyr aktiviteten efter era önskemål, lite lugnare övningar eller riktiga prövningar - ni sätter själva ribban! Med ca 20 iordningställda övningar kan utmaningarna enkelt justeras under er teambuilding. Om gruppen behöver träna på en viss typ av utmaningar anpassar vi detta under pågående aktivitet. Många av övningarna kan utföras även kvällstid i mörker med hjälp av belysning, samt att vi kan köra en teambuilding inomhus. Det innebär att vi kan erbjuda kvalitativa övningar oberoende av årstid och väder.