Högbo Pay & Ski

Pay & Ski spåret möjliggör en härlig, rekordtidig skidstart på säsongen. I år öppnar vi den 4:e november. Spåret bygger på utlagd konstsnö och är avgiftsbelagt under den period på säsongen när det inte finns preparerade spår med natursnö.

Vi startar säsongen med att öppna så mycket vi kan av spåret på lördagen för att förlänga till 2,1 km direkt på söndagen den 5: november.

Pay & Ski spåret är konstruerat med  kylslingor under asfalt för att ge tillräcklig kyla till den utlagda konstsnön.

Dröjer natursnön förlänger vi Pay & Skispåret till 3,6 km och ytterligare om natursnön uteblir långt in på säsongen. Pay & Skispår 3,6 km och ev. längre skyltas med tillfälliga skyltar.

Den första konstsnön vi lägger på spåret har vi tillverkat vintern innan och förvarat över sommaren i en stor hög under ett tjockt lager av sågspån. Med denna metod har vi möjlighet att starta säsongen riktigt tidigt, oftast i månadsskiftet oktober-november.

Betalning - man köper ett laddningsbart kort i spårkortskassan vid starten av spåret, laddar sedan kortet som sedan läses av vid spårgaten som öppnar sig vid varje passering in till spåret. Det kortsystem vi har är Team Axess.

Mer info om spåravgifter finns här.