Spårstatus MTB

Banorna är nu riktigt torra och fina. Läs mer på: http://sportcentralenhogbo.se/sparstatus-hogbo-mtb-arena https://www.facebook.com/hogbomtb/ OBS! Under vecka 41 så är banorna Vasa 30 och Vasa 45 stängda pga jakten på älg.

  

SOMMARBANOR       STATUS  
 

Alla banor är öppna 

Startplats STADION


Startplats ÅLHUS


Startplats HIMLA


Startplats KOLIS

 

 
VINTERBANOR       STATUS   
 

      Stängda!