Golf

Högbo Golfklubb med sin 27-hålsanläggning ligger i direkt anslutning till Högbo Bruk.

18-hålsbanan går i omväxlande skogs- och parkomgivningar med Jädraån slingrandes förbi flera av hålen. Banan är delvis kuperad med vissa tees och greener högt belägna.

Sammanlagt 35 bunkrar ligger inbjudande utspridda över de 5790 metrarna. 9-hålsslingan med par 35 tar sig fram i relativt flack terräng med omgivningar av parkkaraktär. Även här ligger vattenspegeln från Jädraån och blänker vid ett par tillfällen.

Läs mer om Högbo Golfklubb

Bara ca 3 mil västerut ligger också en av landets vackraste banor -  Hofors Golfklubb