Tips för sköna kanotupplevelser

När du slår läger

Använd i första hand de fasta rastplatserna. Där finns oftast eldstad, utedass och sopställ. Vid vissa rastplatser finns också vindskydd att övernatta i eller röjda ytor för tältning. Allemansrätten tillåter dig att tälta även på andra ställen, men inte mer än en natt utan markägarens tillstånd. (Grupper måste alltid ha tillstånd, utom vid de fasta rastplatserna.) Välj tältplats väl utom syn- och hörhåll från gårdar och hus. Tälta inte på betesmark eller annan jordbruksmark. Råkade du skrämma  upp storlom, fiskgjuse eller någon annan fågel när du närmade dig land? I så fall är du för nära deras bo. Välj då en annan rastplats.

 

När du lagar mat

Använd campingkök om du inte utnyttjar de fasta  eldstäderna. Sommartid är det ibland eldningsförbud i skog och mark vilket innebär eldningsförbud även i eldstäderna. 

 

När du lämnar lägret

Lämna rastplatsen i ett sådant skick som du själv vill komma till. Se till att elden är ordentligt släckt. Lägg sopor och skräp i sopställen eller ännu bättre, ta dem med dig.

 

När du paddlar

Var rädd om djurlivet. Håll ordentliga avstånd till öar och stränder där det finns fåglar. Skrämmer du upp fåglarna har du kommit för nära. Särskilt känsliga är fåglarna under häckningstiden i maj - juni. Ge andkullar tid att komma undan, särskilt när du stöter på dem i trånga passager. En andunge som kommer bort från sin kull har små chanser att överleva.

 

Vid hårt väder

Paddla nära land och i sällskap av andra kanoter. Avbryt hellre turen än att chansa alternativt vänta ut ovädret i lä och skydd.

Ha en skön tur!