Om arenan

Högbo MTB-Arena öppnade i maj 2015 och bakom satsningen står det kommunägda bolaget Högbo Bruk AB och det privatägda företaget Högbo Brukshotell AB (som ägs och drivs av Winn Hotel Group AB).

Högbo MTB-Arena är öppen för alla, det är fritt för enskilda och föreningar som vill träna och njuta av fina cykelspår i Högbos fantastiska omgivningar. Det är dock ej tillåtet för annan aktör än Högbo Brukshotell att bedriva affärsmässig verksamhet i spåren - för andra som önskar bedriva kursverksamhet, guidade cykelturer etc på Högbo MTB-Arena, krävs ett skriftligt tillstånd och eventuellt erlagd avgift beroende på verksamhetens omfattning. För tillstånd kontakta Tomas Lindqvist vd på Högbo Brukshotell.