Vår natur

Vi älskar naturen och vill att alla ska ha möjlighet att vistas där och uppleva naturens källa till energi. Så har du chansen - ta en tur ut i "Gästrikespenaten" och var dig själv för en stund.

 

Högbo Bruk med omnejd ligger i ett låglandslandskap med mycket skog bestående av både barr och lövträd.

Det är skogar med många stora fina sankmarker, småsjöar, slingrande vattendrag, skogar av barr och lövträd, rika på svamp och bär. 

Kuperingen är svag med små höjdpartier och på många områden stenbunden mark.

Normalt skogsbruk bedrivs i trakten och på så sätt är skogarna av varierande ålder, allt från underbara gammelskogar till kalhyggen.

Djurlivet är rikt med de vanligaste vilda svenska djuren. Har du tur på turen kanske du träffar på ett rådjur eller en räv m.m. vilket inte är ovanligt.