Högbo Gårdshandelsförening

Högbo Gårdshandelsförening är ett resultat av ”Eko-Växthusprojektet” och ”Eko-företagande” i Högbo, med stöd bland annat från från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram och EUs Jordbruksfond samt Sandvikens kommun.

Socialt företagande

Den ideella föreningens syfte är att stödja och initiera utvecklingen av s k socialt företagande inom ramen för ”iKEF-konceptet” (konceptets ägare är Sandvikens kommun), som innebär en odelbar kombination av social integration samt klimatsmart och ekologisk lokal livsmedelproduktion baserad på företagsekonomiska utgångspunkter. D v s motsvarande principer som gäller för EU-begreppet ”sustainability”, eller långsiktig social och miljömässig samt ekonomisk hållbarhet.

Det är medlemmarna som driver

Medlemskapet i Högbo Gårdshandelsförening består av privatpersoner som vill och kan medverka till att förverkliga iKEF-konceptet inom Högbo Bruk. Föreningen bedrivs som ett social ”gemenskapsföretag” och allt eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i föreningens verksamheter. Ingen ersättning eller ekonomiskt överskott tillfaller föreningens medlemmar och styrelse.

Nätverk av olika aktörer

Gårdshandelsföreningen arbetar i ett nätverk med olika aktörer som kan möjliggöra målet om social integration inom lokal och ekologisk livsmedelsproduktion via sysselsättning och utbildning samt anställningar och socialt företagande. ”Gemenskapsföretagets” idé är att att stötta tillkomsten av arbetsintegrerade sociala företag baserat på ekonomisk bärkraft i ändamålsenliga produktionsenheter inom Högbo Bruk. Den del av lönekostnader, hyror och övriga kostnader som inte täcks av lönesubventioner m m täcks av försäljning från produktionen av lokalt producerade och ekologiska varor och tjänster.

Under 2015 etablerades gårdshandelsbutiken, som är produktionsenheternas och de till butiken associerade företagens gemensamma handelsplats. Utöver detta sker försäljning till Högbo Brukshotell, som är stor beställare av Gårdshandelsföreningens produkter och tjänster.

Högbo Gårdshandelsförening och iKEF-konceptet är fortfarande i sin utvecklingsfas. Under 2015 fick man en stark respons på att konceptet har goda förutsättningar att till fullo förverkligas under de kommande åren sett utifrån sociala sysselsättningseffekter samt produktionsvärden och kompetensnivå.

Gott resultat genom fint samarbete

Under 2015 vann föreningen två guldmedaljer, för den på Högbo Bruk lokalt producerade pressyltan och blåmögelosten, på SM i Mathantverk vid Eldrimners stora jubileumsgala på Frösö Convention Center på Frösön i samband med Særimner-mässan. Även detta kan ses som ett starkt intyg på att konceptet kan hålla högsta kvalitet i en produktion med personal som rekryteras på delvis andra förutsättningar och premisser än diplomerad utbildning.

"Ett mästerverk, en fantastisk sylta! Mycket bra innovativt hantverk, tydliga och rena smaker. En värdig vinnare i sin klass." - Juryns ord om Högbo Gårdshandelsförenings pressyltaGuld - SM mathantverk

"I ett rustikt yttre finner vi en ost som är välbalanserad, mild och smakrik." - Juryns ord om Högbo Gårdshandelsförenings "Gruvstugans blå" - blåmögelost

 Även under 2016 fick Högbo Gårdhandelsförening gott betyg på dina produkter.