Ysteriet

I ysteriet skapas ostar och syrade mjölkprodukter på ekologisk mjölk från Robert Eklunds fjällkor i Järbo. Mjölken hanteras varsamt och omedelbart. I opastöriserat skick landar den i ystkaren och blir till ost. Vi försöker hålla spännvidden mellan riktigt färska ostar till lagrade blåmögelostar och friskt stinkande kittostar. Vi har en ost för varje smak. Lite som hela Högbo faktiskt.

 

Mejerskor

Vi förvandlar vår fantastiska mjölk till ostar med olika smak och textur. Koncentration och noggrannhet krävs av oss varje dag. Ständig passning under lagringen. Ja vi behandlar våra ostar som vore det våra egna barn. Mår de bra? De fryser väl inte? Är de färdiga att flyga ut ur boet? Hur har de det där borta?