Den nya bruksmentaliteten

Högbo Bruk är sprunget ur vad naturen har gett genom seklerna i form av vatten, skog, järn och sten.

Naturresurserna i kombination med hantverkskunnande, målmedvetenhet och hårt arbete gav välstånd och social trygghet. Samtidigt var det strama tyglar som gällde. Hierarki, konformism och begränsad kontakt med omvärlden skapade en relativt sluten miljö.

Men världen har förändrats, och vi med den. Å ena sidan är Högbo precis som det alltid varit. Vi lever fortfarande av naturen mitt i den gamla bruksmiljön. Vi har fortfarande vårt hantverkskunnande och vår yrkesstolthet. Samtidigt är det så annorlunda.

Vi befinner oss i en egen liten värld som ändå ligger så nära. Det råder en helt annan öppenhet och inställning till arbete, fritid, och livets goda. Man svettas mer i skidspåret än vid stånghammaren, ägnar sig lika mycket åt njutning och rekreation som åt arbete. Vi har infört aktiviteter och möten, gastronomi och romantik och gjort bruket till en lustfylld och inspirerande plats.

Detta är den nya bruksmentaliteten; en mentalitet vi som arbetar på Högbo Brukshotell vill dela med dig och alla våra gäster. Välkommen!