Högbo Bruk

Vårt kära Högbo Bruk. Förutsättningen för att Made in Högbo kom till. Att vi är de vi är idag beror till stor del på hela det fantastiska område där Brukshotellet byggdes 1989-90. Men det är också en garant för att vi kan fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Brukets VD Arne Anderstedt har alltid vurmat för smarta lösningar som kan spara energi och glädja människor.

Först och främst är det värt att framhäva den sociala hållbarheten. Det har alltid varit en högst differentierad skara männsikor som fått anställningar och sitt dagliga bröd här. Människor som har haft en tuff bakgrund eller varit på krokiga vägar i livet. En del med bakgrund i helt andra länder och kulturer medans andra kommer från den egna trakten. Kompetenserna spänner över ett vitt område.

Skogsarbetare som röjer och planterar för att säkerställa återväxten. De bygger också en kolmila i augusti som ger härlig träkol till våra grillar.

Parkarbetare som klipper och ansar i rabatter och på de stora gräsytorna. Mellan de klippta områdena finns naturängar för att gynna insekterna. Gräsklipparna har ibland hjälp av Brukets 2 Nordsvenskar som styrs runt med gräsklippare bakom sig. De enda som klipper även när de står stilla!!

Verkstadsarbetare som svetsar och bockar, plåtar och skärmar. Lagar alla fordon och maskiner på området och gör även en del arbeten till vårt hotell.

Snickare, både finsnickare och grovsnickare. Bygger hus men också små fina trälådor till ostar eller sopsorteringsstationer för att ställa ut vid hotellstugor.

Målare som med stort hjärta underhåller både gäster, medarbetare och fasader. Våra barnstolar i restaurangen har designats av Saam, en av målarna och en av alpackorna är döpt efter en annan; Knasen!

Rörkrökare och fastighetsskötare med bred kompetens att klara det mesta från designhyllor av kopparrör till installation och kontroll av värmereglering.

Lokalvårdare och tjänstemän med rätt att skura och planera den ekonomiska verkligheten.

Vad görs då för miljön på detta område?

Alla transporter av folk och mindre laster sker med el-golfbilar med flak (24 st)

All el är grön el.

Alla andra fordon såsom lastmaskiner, bilar, bussar, traktorer, pistmaskiner, jordfräs, gräsklippare drivs på HVO som är ett helt fossilfritt bränsle.

Allt gräsavfall och ris komposteras

Gödsel från fårhuset används till odlingarna

Skogsrester flisas och går till värmeverket

Skogen sköts efter en grön skogsbruksplan (certifierat PEFC och FSC)

Medarbetarna erbjuds skjuts i bussar som går till och från Sandviken varje arbetsdag.