Vår hållbarhetspolicy

Vår målsättning är att minska vår miljöpåverkan. Att göra det som står i vår makt för att den globala uppvärmningen skall bromsas till det mål på 1,5 gr som stipulerats av FN i Parisavtalet. Detta innebär att vi behöver minska vårt resursslöseri och nogsamt tänka på vad vi gör och hur vi konsumerar. Vi tror att våra gäster och medarbetare alla är överens om att det är nödvändigt. Vi ser vår roll i detta som att vi kan hjälpa våra gäster att göra sin vistelse hos oss till ett hållbart besök som istället för att öka deras koldioxidbelastning snarare minskar den. Detsamma gäller för oss själva.

Vi lägger emfas på följande område.

 • Minska beroendet av fossila bränslen bland leverantörer och medarbetare. Genom att minska antal leveranser. Stimulera medarbetare att använda andra färdmedel än egen bil.
 • Säkerställa att elen vi använder är miljömärkt. Genom att påtala detta för hyresvärden.
 • Minska vår energianvändning/hotellgäst.
 • Kraftigt reducera användningen av engångsmaterial. Genom att köpa in återbrukbart istället.
 • Kraftigt reducera användningen av plaster, främst jungfruplaster som bara används en gång.
 • Ytterligare förfina vår sopsortering. Minska till ett minimum det som är osorterat.
 • Använda råvaror som är närproducerade eller åtminstone svenska med ett fåtal undantag.
 • Köpa fiskar och skaldjur från hållbara bestånd.
 • Minska totala användningen av animaliska proteiner
 • Öka vår egen härproduktion
 • Minska vårt matsvinn
 • Bara använda miljömärkta ”kemikalier” för rengöring.
 • Stimulera återanvändning i alla lägen.


Högbo 2019-03-27
Stefan Johansson
Hållbarhetsgeneral och Krögare