Träning / föreläsningar

Varje konferens mår bra av inslag av rörelse, både mental och fysisk. Vi hjälper er att skräddasy efter önskemål. Vi samarbetar med aktörer inom många områden bland andra Kick Your Mind, Talarforum m.fl.

Vi kan erbjuda ett brett utbud för fysisk och mental hälsa för alla nivåer.

Bensträckare med personlig tränare
Minimum 4 pers
Pris: 50kr / pers
Tid: 5-10 min
Bensträckaren med PT är enklare rörlighetsträning för gruppen. När man sitter en längre tid är det skönt att sträcka ut musklerna och kroppen och få en ökad cirkulation i kroppen.
Den här aktiviteten ökar garanterat stämningen i gruppen. Detta kan göras med eller utan musik, det bestämmer ni själva.

Gruppträning med personlig tränare
Minimum 4 pers finns ej max tak.
Pris: 195 kr / pers
Tid: 1 timme inkl. uppvärmning

I den här aktiviteten sätter vi igång glädjeendorfinerna, det är spännande, utmanande och skapar en god teamkänsla. Ni uppmanas att ge järnet, men självklart kör alla efter egen förmåga.
Gruppträning med PT är en rolig och intensiv aktivitet där både hjärta, hjärna och skrattgroparna får sitt. Det kallas funktionell träning och ni använder kroppen som redskap.

Andra exempel på gruppträning vi erbjuder
Cirkelträning i utegymmet, Yoga, Coreträning, löpträning och Mental träning

Föreläsningar, utbildningar & workshops
Begär offert, vi skräddarsyr efter era behov

Framgångsfaktorer i livet (självbild, målbild, attityd och känsla)
Ledarskap – både att leda sig själv och att leda andra
Självbild – en grundsten till välmående genom självförtroende, självkänsla, självinsikt, värderingar, kärnvärden, drivkrafter med mera
Målsättning och målbilder – varför och hur sätta mål samt och vad det kan ge i kombination med målbilder
Mental träning – hur vi kan påverka våra tankar, känslor och beteenden
Positivitet, attityd och inställning – hur våra val påverkar oss själva och vår omgivning
Kommunikation och kroppsspråk – hur vår kommunikation påverkas oss själva och vår omgivning
Förbättrad hälsa – hur du tar kontroll över din egen situation och mår bättre, minskad stress med mera
Motivation – både privat och på arbetsplatser
Teambuilding – att skapa starka team
Företagsutveckling – viktiga faktorer för framgång med fokus på både människa och företag, exempelvis målsättning, vision, värdegrund, ledarskap, kultur samt roller och struktur
Coachande förhållningssätt – hur du med rätt frågor når framgång för både dig och ditt team
Strategi och ledning – skapa ett system med rätt aktiviteter som framgångsrikt driver verksamheten framåt