Lokaler

Aktiviteter, måltider och vacker utomhusmiljö i all ära, men vi vet också att väl fungerande lokaler med bra ventilation, belysning och allehanda konferensteknik är ett måste för ett effektivt möte. Våra 13 lokaler rymmer grupper för 2 till 200 personer.